Recursos i demandes d’aigua a Catalunya

Autors/ores

  • Gabriel Borràs-Calvo Generalitat de Catalunya, Barcelona

Paraules clau:

aigua, agricultura, canvi climàtic.

Resum

Aquest article fa una descripció breu dels trets característics del sistema hídric català. En concret, descriu l’evolució dels recursos i demandes hídrics en els dotze darrers anys, i avalua la garantia en la disponibilitat d’aigua d’acord amb els horitzons de planificació dels diversos plans de gestió de l’aigua aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya (primer cicle de planificació 2009-2015, segon cicle 2016-2021 i tercer cicle 2022- 2027, en curs de redacció).

PARAULES CLAU: aigua, agricultura, canvi climàtic.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Gabriel Borràs-Calvo, Generalitat de Catalunya, Barcelona

Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya, Barcelona

Descàrregues