Els regadius a Catalunya: una introducció a la seva evolució històrica i territorial fins a inicis del segle XXI

Autors/ores

  • David Pavón Universitat de Girona

Paraules clau:

regadius, irrigació, obra hidràulica, Catalunya.

Resum

En aquest article es fa una síntesi del que ha estat l’evolució històrica i territorial dels regadius a Catalunya. És una contribució que pretén aprofundir en les vicissituds i particularitats per les quals han transitat els regadius de Catalunya fins a inicis del segle xxi. D’aquesta manera, per a cadascuna de les etapes en què s’ha estructurat l’escrit es comenten els trets més significatius dels regadius, així com els factors que expliquen la seva expansió, però també possibles limitacions o frens. Complementàriament, es fixa l’atenció en la distribució geogràfica dels regadius, en la seva superfície i en les particularitats dels contextos social, econòmic i polític que es puguin destacar.

PARAULES CLAU: regadius, irrigació, obra hidràulica, Catalunya.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

David Pavón, Universitat de Girona
Descàrregues