Factors de variació en la producció de canals de porcí ecològica i convencional

Autors/ores

  • Immaculada Argemí-Armengol Universitat de Lleida
  • Daniel Villalba-Mata Universitat de Lleida
  • Javier Álvarez-Rodríguez Universitat de Lleida

Paraules clau:

porcs, sistema de producció, característiques de la canal, lesions a la pell.

Resum

El treball que es presenta en aquest article té l’objectiu d’analitzar els efectes del sistema de producció (convencional o ecològic), l’estació de l’any (estiu o tardor), el sexe (mascles castrats o femelles) i el tipus genètic (de 0 % a 75 % de gens Duroc) sobre diferents variables relacionades amb les canals de porc (pes de la canal, espessor del greix subcutani lumbar i dorsal, contingut de magre i preu percebut per canal) i la prevalença de lesions a la pell i decomisos a l’escorxador. L’estudi es va dur a terme durant 12 dies, de juny a novembre de 2016, en un escorxador de Catalunya. Es van inspeccionar 6.540 canals de porc, de granges convencionals (n = 4.707) i ecològiques (n = 1.833), de 24 proveïdors diferents. A l’estiu, en comparació amb la tardor, la cria ecològica incrementa l’espessor del greix subcutani i, en conseqüència, redueix el contingut de magre (tots P < 0,001). La genètica Duroc va afectar positivament el pes viu (P = 0,02) i l’espessor del greix subcutani (P < 0,001). L’espessor del greix subcutani va ser superior a l’estiu i als mascles castrats (P < 0,001). En el sistema de producció ecològic, les lesions a la pell van tendir a ser més baixes (P = 0,08), però els decomisos de fetges van ser més elevats (risc relatiu = 5,98), respecte al sistema convencional. A més a més, es va detectar un risc inferior de lesions a la pell i de decomisos de fetges i pulmons a l’estiu que a la tardor. En conjunt, aquests resultats també es van veure afectats per la repetibilitat de l’efecte aleatori del proveïdor.

Paraules clau: porcs, sistema de producció, característiques de la canal, lesions a la pell.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles