Crisi econòmica i resiliència al territori rural català. L’ocupació manufacturera a les comarques rurals del 2008 al 2017

Autors/ores

  • Jordi Rosell Universitat Autònoma de Barcelona
  • Lourdes Viladomiu Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

indústria rural, crisi econòmica, ocupació manufacturera.

Resum

Aquest article estudia la dinàmica de l’ocupació industrial als territoris rurals catalans des de l’inici de la depressió econòmica el 2008 i, més específicament, esbrina els elements que expliquen la major o menor resiliència de les comarques rurals davant la crisi. Per això es van fer servir una anàlisi shift-share i una aproximació qualitativa a partir de discussions de grup (focus groups) realitzades en tres comarques rurals seleccionades prèviament. Els resultats mostren alguns vectors rellevants per a comprendre el comportament dispar de l’ocupació a les comarques rurals i ens porten a formular línies generals que afavoreixin una major resiliència a les zones rurals.

Paraules clau: indústria rural, crisi econòmica, ocupació manufacturera.

Biografia de l'autor/a

Jordi Rosell, Universitat Autònoma de Barcelona

Departament d’Economia Aplicada. Universitat Autònoma de Barcelona.

Descàrregues

Número

Secció

Articles