L’agricultura social, una activitat que retorna a la societat més del que inverteix . Aplicació del mètode del retorn social de les inversions

Autors/ores

  • Antoni F. Tulla Universitat Autònoma de Barcelona
  • Ana Vera Universitat Autònoma de Barcelona
  • Carles Guirado Fundació Espigoladors, el Prat de Llobregat
  • Natàlia Valldeperas rofessional autònoma, Efímers, 22@Barcelona

Paraules clau:

agricultura social, Catalunya, exclusió social, agents d’interès, SROI, tercer sector social, valor afegit.

Resum

L’agricultura social (AS), promoguda per institucions públiques o privades, pretén facilitar la inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió social (RES) a través de l’activitat agrària, la transformació dels productes agraris o la relació amb la natura. La metodologia del retorn social de les inversions (SROI) ens permet comptabilitzar els guanys de la societat respecte del conjunt de les aportacions dels agents d’interès, els quals cal identificar. En nou dels deu projectes estudiats, de mitjana, hi ha un retorn social, econòmic i ambiental de prop de tres euros per cada euro utilitzat. Cal mesurar tots els resultats i donar-los valor, incorporant els costos i els beneficis socials, mediambientals i econòmics, i quantificant el canvi que genera l’activitat d’una organització. Hi ha conceptes que no es poden quantificar directament i requereixen que s’empri una variable financera aproximada usada com a indicador o valor de referència. La metodologia SROI inclou elements objectius i subjectius que es garanteixen per un protocol establert per la Guide to social return on investment de l’Oficina del Tercer Sector Social (TSS) de la Gran Bretanya.

Paraules clau: agricultura social, Catalunya, exclusió social, agents d’interès, SROI, tercer sector social, valor afegit.

 

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles