Influència de l’entorn dels hivernacles de tomàquet primerenc en la colonització del cultiu per mírids depredadors

Autors/ores

  • Martí Figueras-Paret Programa de Protecció Vegetal Sostenible (IRTA-Cabrils)

Paraules clau:

Macrolophus pygmaeus, control biològic per conservació, hivernacle, tomàquet, Calendula officinalis.

Resum

L’objectiu d’aquest estudi vas ser determinar els factors relacionats amb l’entorn del cultiu de tomàquet d’hivernacle primerenc que podien permetre afavorir la colonització del cultiu pels depredadors polífags i així millorar el control biològic per conservació (CBC). Això es va fer descrivint, de dotze hivernacles localitzats al Maresme, la vegetació circumdant pel que fa a la diversitat i l’abundància d’espècies vegetals. Es van determinar les plantes hoste de mírids depredadors, es van separar les dues espècies críptiques del gènere de depredador majoritari, Macrolophus spp., i es va relacionar i determinar l’abundància de mírids a l’exterior dels hivernacles amb la colonització del cultiu. Es van trobar un total de catorze espècies vegetals hoste de mírids depredadors de vuit famílies de plantes diferents, la majoria reproductores. Els mírids més abundants van ser els Macrolophus spp., trobats en dotze espècies diferents de plantes, seguits pels Dicyphus tamaninii. Es va confirmar que l’espècie que es trobava a la vegetació estudiada era Macrolophus pygmaeus, que és la que colonitza els cultius de tomàquet. L’hoste en el qual es va trobar més abundància de M. pygmaeus va ser la planta ornamental Calendula officinalis, encara que també s’hi podien trobar Nesidiocoris tenuis, que podrien arribar a generar un problema de competència i danys al cultiu. Els resultats de l’estudi suggereixen que un entorn heterogeni i amb abundants plantes hoste de depredadors genera una abundància més grande mírids depredadors que poden colonitzar els cultius de tomàquet d’hivernacle a l’àrea mediterrània.

Paraules clau: Macrolophus pygmaeus, control biològic per conservació, hivernacle, tomàquet, Calendula officinalis.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles