Qualimac: vint anys vetllant per la qualitat de les primeres matèries per a l’alimentació animal

Autors/ores

  • Jordi Forés-Piquer Enginyer agrònom. Associació pel Control i la Promoció de la Qualitat de les Primeres Matèries (Qualimac)

Paraules clau:

control, qualitat, seguretat alimentària, primeres matèries, pinsos, servei sectorial.

Resum

Des que es va crear l’any 1996, Qualimac, organització pionera a escala estatal, promou una sèrie de criteris de referència de qualitat i seguretat alimentària de les primeres matèries per a l’alimentació animal que arriben a Catalunya mitjançant controls periòdics a diferents punts de proveïment, principalment als ports de Tarragona i de Barcelona. Durant l’any 2015, Qualimac va prendre 266 mostres representatives de camions, sobre les quals es van efectuar més de 4.300 analítiques. Arran d’aquests controls, Qualimac va detectar i comunicar un total de vint no-conformitats que van generar incidències.


Paraules clau: control; qualitat; seguretat alimentària; primeres matèries; pinsos; servei sectorial.

Descàrregues

Número

Secció

Agrofòrum