L’enginyeria genòmica, l’última revolució en la millora genètica de les plantes cultivades

Autors/ores

  • Josep M. Casacuberta Centre de Recerca en Genòmica Agronòmica, CRAG (CSIC-IRTA-UAB-UB)
  • Fabien Nogué INRA, UMR 1318, AgroParisTech, Institut Jean-Pierre Bourin (IJPB)

Paraules clau:

millora genètica, plantes cultivades, CRISPR/Cas9, regulació.

Resum

La millora genètica de les plantes cultivades ha permès a les societats humanes obtenir suficient quantitat d’aliments de qualitat al llarg de la història. Aquest procés, que comença al neolític, s’ha anat tecnificant i fent més eficient a mesura que la ciència avançava. La mutagènesi a mitjan segle xx i la transgènia al final dels anys noranta del mateix segle, entre altres tècniques, han permès fer un salt endavant en la millora genètica. Recentment s’han posat a punt tècniques de mutagènesi dirigida amb nucleases específiques que poden revolucionar la millora genètica. En particular, la mutagènesi amb el sistema CRISPR/Cas9 està permetent ja obtenir noves variants al·lèliques amb una eficiència i precisió sense precedents. Malgrat l’interès evident d’aquestes tècniques, el seu èxit dependrà, en gran manera, de la regulació que s’apliqui a les plantes obtingudes, i en particular de si la legislació europea les considera transgèniques o no. En aquest article analitzem l’interès d’aquestes tècniques a la llum de la història de la millora genètica de les plantes i en discutim la possible regulació.

Paraules clau: millora genètica; plantes cultivades; CRISPR/Cas9; regulació.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles