La dualització de l’estratègia empresarial de les explotacions agràries a Europa

Autors/ores

  • Bernat Vilarasau Grup de Recerca en Desenvolupament Rural, Universitat Autònoma de Barcelona (DRUAB)

Paraules clau:

economia agrària, desenvolupament rural, política agrària, agricultura alternativa, productes de proximitat, canvi climàtic.

Resum

El context socioeconòmic actual està accelerant la intensificació, la industrialització i les estratègies de concentració empresarial de la producció d’aliments convencional. Paral·lelament, s’està produint un increment d’alternatives productives que busquen diferenciar el producte alimentari en funció de l’origen, la qualitat del producte i el lligam amb el territori. Hi ha una sèrie de factors afavoridors d’aquesta dualització de les estratègies productives com són: els dubtes sobre la sostenibilitat de l’ús intensiu d’agroquímics i l’amenaça per a la salut que comporten, el canvi climàtic i la dependència energètica, els canvis en les pautes de consum de la societat actual i les seves prioritats, les tensions dels mercats globals d’aliments i l’evolució del marc polític europeu. Aquests factors expliquen un escenari que experimenta un creixement constant de respostes alternatives. L’agricultura de proximitat, amb productes de qualitat diferenciada vinculats a la cultura i al paisatge dels entorns rurals, és una estratègia productiva que permet la continuïtat a molts pagesos petits i la incorporació de nous pagesos que revitalitzen i rejoveneixen l’activitat agrària. En aquest document hem intentat descriure les principals causes que han afavorit aquesta realitat agrària i les seves principals característiques com a base per a comprendre millor el fenomen i permetre així dissenyar polítiques adequades a aquestes noves iniciatives.

Paraules clau: economia agrària, desenvolupament rural, política agrària, agricultura alternativa, productes de proximitat, canvi climàtic.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles