Reflexions al voltant dels programes de desenvolupament rural a Catalunya

Autors/ores

  • Gemma Francès-Tudel Grup de Recerca en Desenvolupament Rural de la Universitat Autònoma de Barcelona (DRUAB)

Paraules clau:

política de desenvolupament rural, programes de desenvolupament rural, política agrària.

Resum

Des de començament del segle xxi, la política de desenvolupament rural ha adquirit identitat pròpia configurant-se com el segon pilar de política agrària comunitària (PAC). El plantejament estratègic, els objectius i les mesures s’han materialitzat en els programes de desenvolupament rural (PDR). En el cas espanyol, les comunitats autònomes (CA) han tingut la competència de dissenyar els seus propis PDR a partir de les directrius establertes per la Comissió dins un marc de coordinació amb l’Administració central; la competència de les CA també es veu reflectida en el cofinançament de les mesures. Fins a l’actualitat, a Catalunya s’han implementat dos PDR amb una vigència de sis anys cadascun: el PDR 2000-2006 i PDR 2007-2013. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya va presentar el 22 de juliol a la Comissió Europea el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 en què es marquen les principals directrius en matèria de política de desenvolupament rural per a aquest període. L’objectiu de l’article és analitzar l’evolució dels programes de desenvolupament rural a Catalunya tant pel que fa a l’àmbit d’actuació sobre el territori com pel que fa a les línies estratègiques que s’estableixen. Finalment, a tall de conclusions s’exposen algunes reflexions sobre els elements més rellevants d’aquests programes.

Paraules clau: política de desenvolupament rural, programes de desenvolupament rural, política agrària.

Descàrregues

Número

Secció

Articles