Manuel Borguñó y la educación musical en las escuelas del Ateneu Igualadí de la Classe Obrera (1921-1930)

Autors/ores

  • Javier González Martín Universidad de Almería (España)

Paraules clau:

Manuel Borguñó, educació musical, Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, Catalunya.

Resum

La creació d’un conservatori de música per part de l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera l’any 1921, no només va donar resposta a la necessitat d’una formació artística als socis d’aquesta entitat, sinó que a més va permetre que l’educació musical pogués arribar a tot l’alumnat matriculat a les seves escoles. Aquesta tasca va ser encomanada a Manuel Borguñó. Malgrat comptar amb una àmplia trajectòria docent en ensenyaments professionals de música i en la direcció de grups corals, la seva experiència en l’ensenyament a l’escola primària es limitava a un lleu contacte quant a organització i docència en educació musical per a l’alumnat de cinc a catorze anys. Pretenem aquí presentar i analitzar la tasca educativa que es va desenvolupar durant la dècada en què Borguñó va encarregar-se de l’ensenyament musical d’aquesta institució, així com la seva visió de com s’havia d’implementar la música a les escoles catalanes.

Paraules clau: Manuel Borguñó, educació musical, Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, Catalunya.

Número

Secció

Tema monogràfic