De l’analfabetisme al programa d’educació permanent d’adults en l’Espanya del segle XX

Autors/ores

  • Manel Martí Puig Universitat Jaume I (Espanya)

Paraules clau:

analfabetisme, educació d’adults, educació permanent d’adults.

Resum

El present article fa una revisió crítica de les polítiques que se van dur a terme en el nostre país en el camp de l’educació de persones adultes, des de l’analfabetisme fins arribar al concepte de la formació permanent. Se mostren les causes i les conseqüències de les diferents iniciatives, tant de tipus social com polític, dutes a terme pel diferents governs. Partint dels posicionaments republicans es mostra l’evolució que ha patit l’educació d’adults al llarg del segle xx, i més concretament en la dictadura franquista fins arribar a la Llei General d’Educació de 1970.

Paraules clau: analfabetisme, educació d’adults, educació permanent d’adults.

Biografia de l'autor/a

Manel Martí Puig, Universitat Jaume I (Espanya)
Número

Secció

Tema monogràfic