La cuestión lingüística en la práctica educativa de la enseñanza primaria en el País Vasco y Navarra durante el franquismo (1950-1959). Un estudio a partir de un fondo documental etnográfico

Autors/ores

  • Carlos Sanz Simón Universidad Complutense de Madrid (Espanya)
  • Teresa Rabazas Romero Universidad Complutense de Madrid (Espanya)

Paraules clau:

Lengua vasca, Lengua castellana, Franquismo, Historia de la Educación, España.

Resum

El present treball es proposa il·lustrar la pràctica educativa de l’ensenyança primària del País Basc i Navarra entre els anys 1950 i 1959, prestant especial atenció a la qüestió lingüística des de l’òptica franquista de la imposició del castellà. Per això, s’empra el fons de memòries de pràctiques «Romero Marín», ubicat al Museu- Laboratori d’Història de l’Educació «Manuel Bartolomé Cossío» de la Universitat Complutense de Madrid, les quals foren redactades per les primeres generacions de pedagogs instruïts en el franquisme. D’aquestes, s’analitzen un conjunt de dotze exemplars dedicats a la primera ensenyança a Euskadi i Navarra entorn a dos eixos temàtics o categories d’anàlisis principals. El primer d’ells tracta sobre l’ús d’ambdues llengües en l’àmbit social, mentre que el segon es centra en la realitat educativa, considerant tant la perspectiva del professorat com la de l’alumnat. Així mateix, es contemplen les diferències geogràfiques dins del propi context basc-navarrès i la perspectiva de gènere com a línies transversals de l’estudi.

Paraules clau: Llengua basca, Llengua castellana, Franquisme, Història de l’Educació, Espanya.

Biografia de l'autor/a

Carlos Sanz Simón, Universidad Complutense de Madrid (Espanya)Número

Secció

Tema monogràfic