Antonia Suau Mercadal (1908-2004), catedrática de Lengua y literatura de enseñanza media: modelo para la formación del futuro profesorado de secundaria

Autors/ores

  • Antonio Bernat Vistarini Universitat de les Illes Balears (Espanya)
  • José Damián López Martínez Universidad de Murcia (Espanya)
  • Laura Martínez Cañavate Universidad de Murcia (Espanya)

Paraules clau:

formació del professorat d’educació secundària, Institut-Escola de Madrid, Institut per a Obrers de València, ensenyament de la Llengua i Literatura Espanyoles.

Resum

En aquest treball destaquem la sòlida formació pedagògica i didàctica adquirida per Antonia Suau Mercadal (1908-2004), una de les primeres catedràtiques de Llengua i Literatura de segon ensenyament d’Espanya. Aquesta professora mallorquina va ser «aspirant al magisteri secundari» a l’Institut-Escola de Madrid, va participar en activitats d’actualització científica i de col·laboració en investigacions relacionades amb el seu camp disciplinar al Centre d’Estudis Històrics, la qual cosa li va permetre millorar la seva formació inicial i conèixer els últims avenços en el camp de la filologia. Així mateix, va participar en els cursets de selecció i perfeccionament celebrats el 1933 per ser professora encarregada de curs, i va formar part de l’experiència innovadora que va ser l’Institut per a Obrers de València durant els anys finals de la Segona República. El 1943, mitjançant oposició lliure, va tornar a ser nomenada catedràtica de Llengua i Literatura de batxillerat. En aquells anys foscos, els professors que van optar per romandre a casa nostra van haver de sotmetre’s a les directrius del nou règim –o quedar al marge–, sense possibilitat d’aplicar l’experiència acumulada en centres educatius tan avançats i innovadors, i aprendre a sobreviure. Tot i això, en el seu treball com a docent, desenvolupat fins a 1978, va ser una professora molt destacada i estimada pels seus alumnes.

Paraules clau: formació del professorat d’educació secundària, Institut-Escola de Madrid, Institut per a Obrers de València, ensenyament de la Llengua i Literatura Espanyoles.

Biografies de l'autor/a

Antonio Bernat Vistarini, Universitat de les Illes Balears (Espanya)José Damián López Martínez, Universidad de Murcia (Espanya)

Laura Martínez Cañavate, Universidad de Murcia (Espanya)Número

Secció

Assajos i estudis