Variació intralingüística en la categorització i l'etiquetatge de les parts del cos en català: una reflexió metodològica

Autors/ores

  • Carla Ferrerós Pagès

Resum

Partint de l'evidència que hi ha variació intralingüística (individual o entre parlants) en la categorització i l'etiquetatge de parts del cos en català (Ferrerós, 2012), analitzem quin tipus de relació hi ha entre la variació observada i la metodologia utilitzada per obtenir les dades (tant la mostra com els procediments). Els resultats de l'estudi mostren, d'una banda, que s'obté informació diferent segons si el sistema que s'ha fet servir per elicitar les dades origina un discurs espontani o un discurs fruit d'una reflexió metalingüística. I d'altra banda, s'ha constatat que algunes variables de la mostra (edat, nivell d'estudis i sexe dels informants) són rellevants per explicar la variació entre els diferents parlants. Per tant, concloem que les dades amb què treballa l'investigador i, per tant, la validesa de les conclusions que n'obté, dependran en gran part de les decisions metodològiques que prengui.

Descàrregues

Publicat

2016-05-17

Número

Secció

Articles