Anàlisi d'errors en català com a llengua estrangera en l'expressió oral d'estudiants universitaris txecs

Autors/ores

  • Cristina Rodríguez García

Resum

L'objectiu d'aquest article és presentar una anàlisi dels errors més habituals en català com a llengua estrangera (CLE) a partir de la interllengua oral d'un grup d'estudiants universitaris txecs. Per tal de fer aquesta anàlisi es tenen en compte els principals corrents d'investigació que s'han dedicat als errors dins de la lingüística aplicada (Lado, 1957; Corder, 1967; Selinker, 1972), concretament en l'àmbit de l'aprenentatge de llengües estrangeres, i els criteris més adients per establir una taxonomia d'aquests errors. A partir de l'anàlisi de les produccions orals dels estudiants, comprovarem que la majoria d'errors en català afecten la morfosintaxi, però també el lèxic, la fonètica i la fonologia. Les conclusions del treball ens serviran per comprendre millor les dificultats dels aprenents txecs envers el català i els reptes dels professors de CLE.

Descàrregues

Publicat

2020-02-18

Número

Secció

Articles