Calafat Vila, Rosa M., Universitat de les Illes Balears (UIB)