Duran i Solà, Lluís, Centre d’Història Contemporània de Catalunya