Bejarano, Juan Carlos, Universitat Pompeu Fabra, Espanya