Salrach i Marès, Josep Maria, Institut d’Estudis Catalans, Universitat Pompeu Fabra, Espanya