de Motes i Bernet, Jordi Maluquer, Universitat Autònoma de Barcelona