Alturo i Perucho, Jesús, Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya