Vilaginés Segura, Jaume, Societat Catalana d’Estudis Històrics, Espanya