Sobrequés i Callicó, Jaume, Institut d'Estudis Catalans, Societat Catalana d’Estudis Històrics