Sobrequés i Callicó, Jaume, Centre d’Història Contemporània de Catalunya, Espanya