Sobrequés i Callicó, Jaume, Centre d’Història Contemporània de Catalunya Societat Catalana d’Estudis Històrics, Espanya