Feliu, Gaspar, Universitat de Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Espanya