Foguet i Boreu, Francesc, Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya