Casals i Martorell, Daniel, Universitat Autònoma de Barcelona