La Crisi econòmica dels anys trenta del segle XX

Autors/ores

  • Albert Balcells i González

Resum

La Gran Depressió afectà Espanya i Catalunya menys que altres països que estaven més integrats en l'economia mundial, però dificultà la consolidació de la Segona República de 1931. La política econòmica s'aferrà a la paritat amb el franc francès, que no es devaluà fins el 1936, a diferència de la lliure esterlina i el dòlar. L'estabilitat del sistema financer fou notablement superior a la d'altres estats. Però la política econòmica republicana no fou deflacionista de manera efectiva, com ho indica la persistència del dèficit pressupostari, a més de la moderació comparativa de la baixa de l'índex de preus. La conjuntura econòmica negativa agreujà les dificultats derivades de problemes estructurals. La intransigència política i la manca d'un consens bàsic van ser tan importants com l'impacte de la crisi econòmica en el final tràgic de la Segona República i del primer règim autonòmic català contemporani. El seu destí no es pot descontextualitzar del marc de la denominada guerra civil europea de 1914 a 1945 i del qüestionament de la democràcia parlamentària davant el dilema feixisme o comunisme, encara que cal continuar donant la primacia als factors interiors sobre els exteriors, si bé sense un criteri determinista.

Descàrregues

Publicat

2014-01-22

Com citar

Balcells i González, A. (2014). La Crisi econòmica dels anys trenta del segle XX. Butlletí De La Societat Catalana d’Estudis Històrics, (24), 349–365. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/83381.001

Número

Secció

Temps de crisi. Una perspectiva transversal en la història de Catalunya