Filosofia de la història com a teodicea (DOI: 10.2436/20.3001.01.10)

Autors/ores

  • Gabriel Amengual Coll Facultat de Filosofia i Lletres. Universitat de les Illes Balears

Paraules clau:

Hegel, Filosofia de la Història, Teodicea

Resum

Prenent com punt de partida la crítica d’Adorno a la Filosofia hegeliana de la
Història (1) s’exposen les línies generals de la moderna Filosofia de la Història (2), per mostrar els punts comuns i els diferencials. La hegeliana Filosofia de la Història (3) es caracteritza per prendre en consideració el dolor i el negatiu i posar-lo en un pla rellevant com no s’havia fet anteriorment, de manera que ve a significar un punt d’inflexió; això mateix es posa de manifest en el fet de plantejar-la com a teodicea. A pesar de la intenció expressada al començament de portar a terme la teodicea que Leibniz plantejà de manera metafísica i abstracta a l’àmbit concret de la història, aquesta intenció no arriba a realitzar-
se en la Filosofia de la Història (en ella simplement es duu a concepte la teodicea en la mesura que es crea un marc de sentit per a l’acció), sinó en l’esperit absolut, en la seva exposició del cristianisme i, en concret, de l’Encarnació i de la mort de Crist.

Paraules clau: Hegel, Filosofia de la Història, Teodicea

Descàrregues

Publicat

2011-12-22

Com citar

Amengual Coll, G. (2011). Filosofia de la història com a teodicea (DOI: 10.2436/20.3001.01.10). Anuari De La Societat Catalana De Filosofia, (22), 27–52. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/56219

Número

Secció

Articles