Procés de revisió de persones expertes

Avaluadors de reconegut prestigi en l’àmbit de les ciències de filosofia o alternativament d’altres àmbits relacionats amb els articles sotmesos a avaluació. Com que es tracta d’una revista científica, han de ser doctors, amb independència de la seva adscripció professional.

Cada article rebut se sotmetrà a l’avaluació cega per dues persones expertes i es comunicarà la resolució dels editors a l'autor.

Temps mitjà per a la revisions: 4 setmanes