Sobre la revista

Objectius i temàtica

L’Anuari de la SCF. Revista de Filosofia és una revista que publica treballs de recerca en tot l’àmbit de les temàtiques filosòfiques sense cap prejudici d’escola. Els treballs són contribucions originals i la llengua ordinària de la revista és el català.

La revista està dividida en una part d'articles, una de notes, una de recensions i una de crònica. Els materials publicats recullen els treballs que s’han seleccionat entre els que han arribat a la redacció després de passar per una revisió cega. Cal destacar, a més dels articles, també l'edició, la traducció i el comentari de textos filosòfics.

L'apartat de recensions procura proporcionar comentaris extensos d'obres actuals dels panorama filosòfic nacional i internacional. Cal destacar especialment els butlletins bibliogràfics, que, dedicats monogràficament a un autor o a una temàtica, recullen una visió general del panorama d'estudis.

En l'apartat de les cròniques es recullen materials de diversa procedència: es procura donar notícia d'una manera extensa dels cursos i seminaris que organitza la Societat; s'ofereixen els resums de les tesis doctorals presentades a les universitats catalanes, i es fa ressò de notícies i esdeveniments de la vida filosòfica.