Patrocini de la revista

Institució editora

Societat Catalana de Filosofia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC)