Dones filòsofes: la dificultat d’una genealogia inclusiva

Autors/ores

  • Núria Sara Miras Boronat

DOI:

https://doi.org/10.2436/20.3001.01.158

Paraules clau:

genealogia, dones filòsofes, tradició, cànon, patriarcat, exclusió, historiografia crítica

Resum

Quan ens preguntem què constitueix un moviment filosòfic o una tradició, usem criteris com l’existència d’un grup, un mètode o un projecte de recerca compartit. De vegades usem el terme genealogia per designar el dinamisme intern i les variacions de les tradicions filosòfiques. L’article assenyala els problemes que provenen d’una com­prensió lineal de la filosofia que sovint coincideix amb un model patriarcal de transmissió d’aquesta herència comuna que acaba excloent dones i d’altres minories. S’oposa al mo­del patriarcal una aproximació crítica a la genealogia per tal de corregir biaixos de gènere, raça i classe. Una genealogia crítica de la història de les idees investigarà no només els modes de transmissió, sinó també les omissions, així com altres vies interpretatives d’en­riquir la nostra experiència de què significa tenir una vida examinada.

Descàrregues

Publicat

2024-01-11

Com citar

Miras Boronat, N. S. (2024). Dones filòsofes: la dificultat d’una genealogia inclusiva. Anuari De La Societat Catalana De Filosofia, (33), 185–203. https://doi.org/10.2436/20.3001.01.158

Número

Secció

[Annex]