Arguments en contra de la vigència de la inferència a la millor explicació viable des d’una perspectiva eco-cognitiva de l’abducció

Autors/ores

  • Alger Sans Pinillos Università degli Studi de Pavia

Paraules clau:

raonament abductiu, inferència a la millor explicació, inferència a la millor explicació disponible.

Resum

En aquest text defenso la idea que l’equiparació entre la IB(A)E i el raonament abductiu és fals. Això ho defenso a partir de tres punts. El primer és una exposició teòrica de la primera i segona generació d’investigació en abducció, en què caracteritzo i assenyalo els problemes fonamentals d’aquest raonament, a saber, la generació i tria de coneixement. Al segon punt presento el debat que s’acostuma a esmentar quan es fa aquesta equiparació. La intenció és mostrar que, de fet, el problema que s’està tractant no té res a veure amb l’abducció, ans amb la inducció. Al tercer punt abordo la solució oferta a les crítiques lògiques i epistemològiques del concepte «millor», a saber, la «disponibilitat». Aquí, ofereixo dos arguments que mostren que aquest concepte complica encara més la situació i que, de fet, en l’àmbit cognitiu la IB(A)E es torna una quimera.

Conceptes clau: raonament abductiu, inferència a la millor explicació, inferència a la millor explicació disponible.

Descàrregues

Com citar

Sans Pinillos, A. (2020). Arguments en contra de la vigència de la inferència a la millor explicació viable des d’una perspectiva eco-cognitiva de l’abducció. Anuari De La Societat Catalana De Filosofia, (30-31), 177–186. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/148548

Número

Secció

Àmbit Paraula i Raó