Núm. 15 : Objectivitat i rigor en la formació i la praxi periodístiques