Equip Editorial

Coordinadors

Manel Sol, Institut Vilatzara
Josep Lluís Solé, Universitat Politécnica de Catalunya

Consell de Redacció

Marianna Bosch, Universitat Ramon Llull
Joan Carles Ferrer, Universitat de Girona
Joan Miralles, Universitat Politécnica de Catalunya
Josep Pla i Carrera, UB, Espanya
Romà Pujol, Universitat Autònoma de Barcelona
Manuel Udina