Sobre la revista

Objectius i temàtica

Dues entitats molt representatives dels professionals de la docència de la matemàtica catalana, com són la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques (FEEMCAT) — que aplega principalment mestres i professors d’ensenyament secundari — i la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) — que aplega professors d’ensenyament secundari i professors de nivell superior— han unit l’esforç i la voluntat d’intervenir en el mapa formatiu global català de la matemàtica a través de l’antiga revista Biaix. Fruit d’aquesta cooperació ha nascut (setembre de 2011) una nova etapa de Biaix, que pren el nom de NouBiaix, amb un Consell de Redacció codirigit i coparticipat entre les dues institucions.