Contacte de la revista

Societat Catalana de Matemàtiques (SCM)
filial de l'Institut d'Estudis Catalans
C / Carme, 47
08001 Barcelona
noubiaix@gmail.com

Contacte principal

Manel Sol / Josep Lluís Solé (coords.)

Suport tècnic

Leda Xhelo
Telèfon +34 934 438 475