Perspectives laborals dels doctorats en enginyeries i arquitectura a Catalunya

Autors/ores

  • Antoni Olivé Universitat Politècnica de Catalunya
  • Miquel Canals Universitat de Barcelona

Paraules clau:

doctorat, perspectives laborals, enginyeries industrials, TIC, arquitectura i enginyeria civil.

Resum

La decisió d’emprendre un doctorat no és senzilla. Mentre que la durada i la intensitat de l’esforç necessaris per a assolir-lo es poden determinar raonablement bé, els beneficis professionals que es podrien aconseguir són difícils de conèixer, ja que depenen de les possibilitats d’inserció laboral dels futurs doctors. L’objectiu principal d’aquest article és proporcionar algunes dades sobre les perspectives laborals actuals a Catalunya dels doctorats en les àrees de tecnologies industrials, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i arquitectura, construcció i enginyeria civil. A partir de les enquestes d’inserció laboral dels doctors que fa l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’article s’endinsa, per a cadascuna de les tres àrees esmentades, en el lloc de treball dels doctors, la necessitat de tenir la titulació de doctor per a accedir-hi i per a fer la feina que hi fan, el grau de satisfacció amb els estudis i amb la feina, i la valoració de la decisió de fer el doctorat que van prendre en el seu moment. Les dades que es presenten poden ser útils per als graduats que estiguin valorant seguir un doctorat en les àrees indicades. També poden interessar als responsables dels programes de doctorat, de cara a decidir l’orientació de la recerca que es duu a terme i el contingut de la formació associada.

Paraules clau: doctorat, perspectives laborals, enginyeries industrials, TIC, arquitectura i enginyeria civil.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Antoni Olivé, Universitat Politècnica de Catalunya

Departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació. Facultat d’Informàtica de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya. 

Miquel Canals, Universitat de Barcelona

Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà. Facultat de Ciències de la Terra. Universitat de Barcelona. 

Descàrregues

Com citar

Olivé, A., & Canals, M. (2021). Perspectives laborals dels doctorats en enginyeries i arquitectura a Catalunya. Revista De Tecnologia, (9), 54–61. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RTEC/article/view/149318

Número

Secció

Articles