Equip Editorial

Editors

Aina Barceló Cuerda, Som Energia
Beatriz López Ibáñez, Universitat de Girona
Antoni Olivé Ramon, Universitat Politècnica de Catalunya/Institut d’Estudis Catalans

Equip Editorial

Ramon Bragós Bardia, Universitat Politècnica de Catalunya
Ricard Bosch, Universitat Politècnica de Catalunya
Beatriz López Ibáñez, Universitat de Girona
Antoni Olivé Ramon, Universitat Politècnica de Catalunya/Institut d’Estudis Catalans
Noelia Olmedo Torre, Universitat Politècnica de Catalunya
Antoni Hernández Fernández, Universitat Politècnica de Catalunya/Escola d’Art i Disseny de Terrassa
Marta Peña Carrera, Universitat Politècnica de Catalunya
Jordi Regalés Barta, CESIRE. Departament d’Educació
Sílvia Zurita Món, Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació/Universitat Politècnica de Catalunya
Aina Barceló Cuerda, Som Energia
Alícia Casals Gelpí, Universitat Politècnica de Catalunya/Institut d’Estudis Catalans
Núria Salán Ballesteros, Universitat Politècnica de Catalunya