Sobre la revista

Objectius i temàtica

La Revista de Tecnologia es planteja com a mitjà de difusió dels avenços i de l’estat de l’art en els diferents àmbits de la tecnologia, tant en recerca com en desenvolupament i aplicacions. D’altra banda, es pretén abordar la problemàtica existent en l’ensenyament de la tecnologia i recollir propostes innovadores o experiències realitzades en aquest àmbit.

La Revista de Tecnologia passa a presentar-se en format digital a partir del número 7. Pretén amb això ser més àgil i estar oberta a tothom a partir de la data de la seva publicació a l’hemeroteca de l’Institut.