, Universitat de Barcelona. Departament de Ciència de Materials i Química Física