Funcionalització catalítica d’olefines mitjançant superàcids de Lewis

Autors/ores

  • Elisabet Duñach Masjoan Universitat de Niça Sophia Antipolis. Institut de Química de Niça

Paraules clau:

Olefines, àcids de Lewis, catàlisi, fragàncies, formació d’enllaços C–C.

Resum

Mitjançant la utilització de quantitats catalítiques de superàcids de Lewis, s’han desenvolupat diverses reaccions de formació d’enllaços carboni–carboni, carboni–oxigen i carboni–sofre en olefines no conjugades. Es presenten també aplicacions en l’àmbit de les fragàncies.

Paraules clau: Olefines, àcids de Lewis, catàlisi, fragàncies, formació d’enllaços C–C.

Descàrregues

Número

Secció

Articles