El grafè

Autors/ores

  • Josep Castells Guardiola Institut d’Estudis Catalans Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Paraules clau:

Grafè, matèria bidimensional, nanomaterials.

Resum

L’any 2004, Andre K. Geim i Konstantin S. Novoselov, a la Universitat de Manchester, preparen i identifiquen el grafè a partir del grafit. Aquest treball té una rellevància especial i fa que l’any 2010 ambdós científics rebin el Premi Nobel de Física «pels seus innovadors experiments sobre el caràcter bidimensional del grafè». A banda de la importància del caràcter bidimensional de la seva estructura, el grafè obre nous camps de recerca i estudi tant de les seves propietats com de les aplicacions en l’àmbit de la química i els nous materials. Aquest treball, basat en el discurs inaugural del curs 2012-2013 pronunciat per l’autor a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, presenta una visió introductòria dels aspectes clau del grafè, així com de les seves propietats i aplicacions.

Paraules clau: Grafè, matèria bidimensional, nanomaterials.

Descàrregues

Número

Secció

Articles