Canviant la forma de veure els mètodes QSAR: aplicació de la projecció hiperbòlica a la química mèdica

Autors/ores

  • Roger Estrada Universitat Ramon Llull. IQS School of Engineering
  • Santi Nonell Universitat Ramon Llull. IQS School of Engineering
  • Jordi Teixidó Universitat Ramon Llull. IQS School of Engineering

Paraules clau:

Geometria hiperbòlica, disc de Poincaré, espais multidimensionals, QSPR, QSAR, teràpia fotodinàmica.

Resum

Els mètodes basats en lligands que permeten relacionar l’estructura molecular amb la predicció d’una propietat o activitat d’interès (QSAR/QSPR) són utilitzats en química mèdica per al disseny de fàrmacs amb unes propietats determinades. Els models obtinguts com a resultat acostumen a estar formats per un elevat nombre de variables que en dificulten la representació gràfica en l’espai euclidià. S’ha comprovat que el pas a un espai governat per una geometria hiperbòlica permet, mitjançant un canvi de mètrica, la representació d’espais multidimensionals sobre un espai de dues dimensions (en aquest cas, un disc de Poincaré). La projecció es realitza mitjançant l’optimització amb algorismes genètics de les coordenades de cada molècula en el disc, identificant aquelles que permeten mantenir la relació de semblança existent entre elles en l’espai original. Aquesta metodologia ha estat aplicada de forma complementària a altres mètodes de reducció dimensional per facilitar la selecció de les variables a emprar per a la predicció de la localització subcel·lular de fotosensibilitzadors.

Paraules clau: Geometria hiperbòlica, disc de Poincaré, espais multidimensionals, QSPR, QSAR, teràpia fotodinàmica.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Roger Estrada, Universitat Ramon Llull. IQS School of Engineering


Universitat Ramon Llull. IQS School of Engineering

 

Descàrregues

Número

Secció

Articles