Nous substrats per a la reacció de Pauson-Khand. Aplicació a la síntesi de productes biològicament actius

Autors/ores

  • Nuria Aiguabella Font Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.
  • Antoni Riera Escalé Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.

Paraules clau:

Pauson-Khand, prostaglandina, fitoprostà, síntesi asimètrica.

Resum

Els compostos ciclopentànics són elements estructurals importants en diferents productes naturals, farmacèutics i de química fina. La reacció de Pauson-Khand (PKR) ha demostrat que és un mètode molt eficaç per sintetitzar aquests tipus de compostos. La nostra aproximació sintètica a productes biològicament actius amb un anell de ciclopentenona a la seva estructura parteix de l’exploració de nous substrats per a la PKR: els alquins propargílics amb grups sortints potencials. La metodologia desenvolupada en el nostre grup ha permès l’accés a l’èster metílic del 13-epi-12-oxo PDA, l’epímer termodinàmicament més estable del 12-oxo PDA, un bioprecursor de l’àcid jasmònic en plantes.

Paraules clau: Pauson-Khand, prostaglandina, fitoprostà, síntesi asimètrica.

Biografies de l'autor/a

Nuria Aiguabella Font, Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.

 


Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Unitat de Recerca en Síntesi Asimètrica
Universitat de Barcelona. Departament de Química Orgànica  

 

Antoni Riera Escalé, Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.

Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Unitat de Recerca en Síntesi Asimètrica
Universitat de Barcelona. Departament de Química Orgànica 

Descàrregues

Número

Secció

Articles