Estratègies d’anàlisi de dades en quimiometria: selecció versus compressió (DOI: 10.2436/20.2003.01.30)

Autors/ores

  • Alberto Ferrer Departament d’Estadística i Investigació Operativa Aplicada i Qualitat .Universitat Politècnica de València.

Paraules clau:

Quimiometria, estructures latents, anàlisi de components principals, anàlisi discriminant amb mínims quadrats parcials, compressió, selecció, mineria de dades, model de calibratge, diagnòstic multivariant de processos.

Resum

La quimiometria utilitza eines de mineria de dades per a la modelització empírica de sistemes (bio)químics. El desenvolupament explosiu de les tecnologies de la informació i
de les comunicacions ha possibilitat la fabricació d’una gran varietat de sensors que són capaços de recollir grans quantitats
de dades i emmagatzemar-les en dispositius informàtics. El repte està a extreure eficientment la informació potencial continguda en aquestes dades, la qual cosa depèn en gran
mesura de l’estratègia d’anàlisi usada. Amb tanta quantitat de
dades disponible, cal usar algun procediment de reducció del
nombre de variables a analitzar. En aquest article es presenten
dues estratègies per a aquesta necessària simplificació: compressió versus selecció. La gran diferència entre ambdues
és que en seleccionar, s’eliminen algunes de les variables mesurades, mentre que en comprimir, no. Si la selecció es realitza al principi de la investigació, es corre el risc d’eliminar
variables amb informació útil per resoldre el problema en qüestió. La recomanació és, per tant, comprimir i, si és necessari, seleccionar amb posterioritat. Els beneficis d’aquesta
recomanació s’il!lustren amb diversos exemples reals.

Paraules clau. Quimiometria, estructures latents, anàlisi de
components principals, anàlisi discriminant amb mínims
quadrats parcials, compressió, selecció, mineria de dades,
model de calibratge, diagnòstic multivariant de processos.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Alberto Ferrer, Departament d’Estadística i Investigació Operativa Aplicada i Qualitat .Universitat Politècnica de València.

Alberto Ferrer és enginyer agrònom i doctor per la Universitat Politècnica de València. Actualment, és catedràtic del Departament
d’Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat de la Universitat Politècnica de València, on dirigeix el grup d’investigació en Enginyeria Estadística Multivariant, dedicat al desenvolupament de metodologia estadística per a l’anàlisi, el monitoratge i el diagnòstic de processos complexos. És editor associat de la revista Technometrics, membre de l’equip editorial de la revista Quality Engineering, membre
del Consell de la International Society for Business and Industrial Statistics (ISBIS), així com membre de l’European Network for Business and Industrial Statistics (ENBIS) i de la Xarxa Espanyola de Quimiometria.

Descàrregues

Número

Secció

Articles