Metodologies analítiques basades en l’espectrometria de masses per a l’anàlisi de fàrmacs veterinaris (DOI: 10.2436/20.2003.01.28)

Autors/ores

  • Anna Martínez Departament de Química Analítica, Facultat de Química, Universitat de Barcelona

Paraules clau:

coccidiosis, espectrometria de masses, seguretat alimentaria, analisi de residus.

Resum

Durant els últims anys, l’espectrometria de masses ha experimentat avenços importants que han fet que aquesta tècnica es converteixi en quelcom omnipresent a la gran majoria
dels laboratoris d’anàlisi química. En concret, els laboratoris dedicats a l’anàlisi de residus de contaminants en aliments constitueixen un dels principals grups d’usuaris d’aquesta
tècnica. En relació amb la presència de residus i atesa la creixent preocupació per assegurar la qualitat dels productes alimentaris, les autoritats governamentals dels diferents països han establert normatives cada cop més restrictives, la qual cosa sovint representa un repte per a la metodologia analítica existent. En aquest treball es presenten alguns exemples en els quals es mostra l’avantatge d’utilitzar l’espectrometria de masses per resoldre problemes concrets relacionats amb la presència de fàrmacs veterinaris en aliments d’origen animal.

Paraules clau: coccidiosis, espectrometria de masses, seguretat alimentaria, analisi de residus.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Anna Martínez, Departament de Química Analítica, Facultat de Química, Universitat de Barcelona

Anna Martínez va néixer a Barcelona l’any 1982. Va estudiar la llicenciatura de química a la Universitat de Barcelona i en aquests moments es troba realitzant la tesi doctoral al Departament de Química Analítica de la mateixa universitat, sota la direcció de la doctora Maria Teresa Galceran i Huguet (catedràtica de química analítica) i de la doctora Encarnación Moyano Morcillo (professora titular).

Descàrregues

Publicat

2011-12-27

Número

Secció

Articles